Carmina Sacra

Spolek přátel duchovní hudby při chrámu sv. Vavřince v Novém Bydžově

Carmina Sacra

Spolek přátel duchovní hudby při chrámu sv. Vavřince v Novém Bydžově

Carmina Sacra

Spolek přátel duchovní hudby při chrámu sv. Vavřince v Novém Bydžově

Zajišťujeme hudební doprovod na:

  • pravidelný zpěv při slavných mších
    v děkanském chrámu sv.Vavřince v Novém Bydžově
  • slavnostní mše
  • requiem
  • pietní a slavnostní akty
  • svatební obřady
  • koncerty
  • promoce

Podívejte se na naše video

J.LABURDA – MISSA CLARA
( KYRIE, GLORIA, SANCTUS, AGNUS DEI)

Nejbližší akce

23.6. 2024 od 10.30 v kostele sv.Vavřince

Zádušní mše za zesnulé profesory
a studenty Gymnázia
v Novém Bydžově. 

Zazní Requiem d moll Gabriela Fauré.
O.Vávra - dirigent
D.K.Pernet - varhany
Carmina Sacra - zpěv

O nás

Vokální soubor CARMINA SACRA vznikl začátkem roku 2019 v Novém Bydžově.

Hlavním důvodem založení nového sboru byla potřeba regenschoriho novobydžovského chrámu sv. Vavřince Ondřeje Vávry mít k dispozici ne příliš velký, ovšem kvalitní a spolehlivý sbor, který bude schopen na vysoké hudební úrovni zpěvem doprovázet slavnostní liturgii v kostele, ale zároveň bude působit i jako sbor koncertní a flexibilní.

Do zrodu CARMINY SACRY byly aktivně zainteresovány profesionální zpěvačky a učitelky zpěvu Jitka Kateřina Přibylová a PhDr.Mgr.Ludmila Kroupová,Ph.D., která má velmi úzký vztah k novobydžovskému kůru (její maminka Mgr.Ludmila Horová byla dlouhá léta varhanicí chrámu sv.Vavřince).

Obě tyto dámy se ve sboru starají o dobrou hlasovou techniku a vedou rozezpívání před každou zkouškou i vystoupením.

Kromě pravidelného působení v domácím chrámu se sbor věnuje časté koncertní činnosti, spolupracuje se smyčcovým kvartetem MUSICA IN CORDE, různými sbory a hudebními spolky.

Členové souboru

Repertoár

Fotogalerie

Kalendář akcí

Kniha návštěv